Tags: "Tzentru Istùdios Polìticas Linguìsticas"

12 Set
0

Polìticas Linguìsticas in ProgReS – Pro una bisione noa: medas limbas, una natzione ebbia

Unu annu a como su Tzentru Istùdios nostru supra sas Limbas Natzionales e sas Polìticas Linguìsticas s’est riunidu pro sa prima borta pro iscrìere su documentu nou chi oe finamentras publicamus. Sas ideas e sos cunsideros collidos in sos annos ...

Ligi totu
05 Set
0

Polìticas Linguìsticas in ProgReS: Printzìpios ghia

Cando amus inghitzadu su traballu in su tzentru de istùdios supra sa chistione linguìstica sarda, non fìamus partende dae nudda. Partìamus dae printzìpios generales cumpartzidos. In antis de totu, sa nonviolèntzia e su refudu de su natzionalismu e de s’etnotzentrismu. ...

Ligi totu